Splošni pogoji – popup

Zapri

Politika kakovosti

cover-splosni_pogoji

POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA, ORO MET d.o.o.

Oro met d.o.o. je srednje veliko proizvodno podjetje skupine SIJ, katerega osnovna dejavnost je proizvodnja orodnih plošč ter mehanskih CNC obdelav. Osnovna vizija podjetja je suvereno nuditi tržišču kakovostne storitve in proizvode na področju osnovne dejavnosti.

Kakovost naših proizvodov dosegamo s skupnim prizadevanjem vseh zaposlenih ter tako dosegamo najboljše za vse zainteresirane strani, predvsem za naše odjemalce ter si tako zagotavljamo njihovo konstantno zadovoljstvo. Vsi zaposleni smo predani kakovosti in po svojih močeh prispevamo k nenehnemu izboljševanju dela ter posledično tudi kakovosti proizvodov.

Zagotavljanje kakovosti je strateška odločitev vodstva, k njenem izpolnjevanju so podrejeni vsi notranji in zunanji procesi povezani v sistem vodenja kakovosti.
Vem, da smo z lastnim znanjem, izkušnjami in poznavanjem tehnologije, sposobni po konkurenčni ceni in v predvidenem roku izdelati najzahtevnejše izdelke visoke kakovosti.
To nam omogoča naš tehnološko sodoben strojni park, strokovno podkovan poslovni pristop, predvsem pa strokovno usposobljeno osebje.

Podjetje na trgu suvereno išče nove izzive in priložnosti ter nenehno stremi k doseganju okvirnih ciljev s tem, da:

 • si postavljamo take poslovne in kakovostne cilje, ki omogočajo in zagotavljajo rast in nenehen razvoj podjetja,
 • spodbujamo nenehne izboljšave v procesih ter tako ustvarjamo primerno in fleksibilno delovno okolje, kar omogoča prilagajanje vedno ostrejšim zahtevam odjemalcev,
 • stalno vlagamo v tehnološki razvoj in primerno stopnjo organizacijskega znanja ter ustrezne delovne pogoje zaposlenih,
 • povečujemo rast prodaje proizvodov in storitev tako na ABC, kot tudi na CNC programu,
 • skrbimo za doseganje kakovosti naših proizvodov v predvidenih rokih,
 • vzdržujemo in nenehno izboljšujemo sistem kakovosti.

Kot direktor podjetja v opisano politiko vodenja kakovosti verjamem in za njeno doseganje usmerjam potrebne napore in razpoložljiva sredstva. V njeno dejansko izvajanje je vključen vsakdo od zaposlenih, s čimer izkazujemo pripadnost podjetju ter omogočamo dolgoročen obstoj in nadaljnjo rast in razvoj podjetja.

ORO MET d.o.o.
Neverke, 3.4.2020

Naše prednosti

 • Plošče lahko pobrusimo do končne mere z dodatkom ali pa jih samo rezkamo glede na želene tolerance.
 • Ponudimo vam lahko ali samo rezkane ali samo brušene orodne plošče
 • Izdelamo lahko Nestandardne dimenzije
  od 10x10x10 mm do 3000x2000x700 mm do Max 10.000 kg
 • Brusimo lahko plošče do 3000x1500mm Max 5.000 kg
 • Po želji vam lahko naredimo transportne luknje do M48
 • Ponujamo specialno CNC obdelavo po vaših 2d in 3d načrtih do 3000x2000mm do max 10t
 • Kratkidobavni roki

Storitve