Možnost dostave – popup

излаз

МОЖНОСТ ЗА ДОСТАВА

cover-dostava

  • Рокот за достава е зависен од количеството на нарачката, отприлика од 8 до 10 дена.
  • Ќе ви доставиме каде било на адресата на која сакате!

НАШИ ПРЕДНОСТИ

  • Плочите може да ги брусиме на конечната мерка со додаток! Или само да ги стругаме на толеранциите што ги сакате!
  • Може да ви понудиме само стругани или само брусени алатни плочи
  • Можеме да изработиме нестандардни димензии од 10x10x10 mm до 3000x2000x700 mm до Max 10.000 kg
  • Можеме да ги брусиме плочите до 3000x1500mm Max 5.000 kg
  • По желба може да ви направиме транспортни дупки до M48
  • Ви нудиме специјална CNC обработка по вашите 2d и 3d нацрти до 3000x2000mm до max 10t
  • Кратки набавни рокови

УСЛУГИ