• Целосна поддршка на алатната индустрија,

    ИЗРАБОТКА НА АЛАТНИ ПЛОЧИ ЗА СИТЕ ВИДОВИ АЛАТКИ.

  • Изработка на куќишта и специјална CNC обработка,

    МАКСИМАЛНИ ДИМЕНЗИИ ДО 3000X2000X500mm до 10 T

  • Стандардни и нестандардни алатни плочи,

    ИЗРАБОТЕНИ СПОРЕД ВАШИТЕ ЖЕЛБИ

  • СÉ ЗА АЛАТИ НА ЕДНО МЕСТО