CNC ОБРАБОТЕНИ ПЛОЧИ

Како целосна поддршка на алатната индустрија, на нашите купувачи, поради кратките набавни рокови, се обидуваме да им помогнеме да подготват плочи со посебна CNC обработка според приложените 2D и 3D нацрти, така што ви го скратуваме времето и ви заштедуваме пари!

 • CNC алатни плочи според нацртите на купувачот до величина 3000 x 2000 mm, до 10.000 kg
 • Нестандардни куќишта за сите видови алати, по нарачка на купувачот, димензии 3000 x 2000 mm
  • Алати за пластика
  • Алатки за сечење, односно алатки за преобликување метал
  • Алатка за леење под притисок
  • Алатки за гума
 • Специјална обработка на плочи за изградба на машини според нацртите на купувачот/изработка на машински делови
 • Длабоко вртење д 1800 mm од едната страна
 • Може да ви понудиме плочи со грубо изработени џебови од + 0,5 mm до 1,00 mm
 • Може да ви понудиме грубо изработена форма на додаток (semi finished), при што ви доставуваме .stl file.
 • Можеме да ви изработиме обликувани плочи пред калење или вклучувајќи со калење
 • За обликувани, односно комплексни плочи може да ви изработиме 3D оптички протокол за мерење.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТОИСПРАТЕТЕ НИ ПОБАРУВАЊЕ

НАШИ ПРЕДНОСТИ

 • Плочите може да ги брусиме на конечната мерка со додаток! Или само да ги стругаме на толеранциите што ги сакате!
 • Може да ви понудиме само стругани или само брусени алатни плочи
 • Можеме да изработиме нестандардни димензии од 10x10x10 mm до 3000x2000x700 mm до Max 10.000 kg
 • Можеме да ги брусиме плочите до 3000x1500mm Max 5.000 kg
 • По желба може да ви направиме транспортни дупки до M48
 • Ви нудиме специјална CNC обработка по вашите 2d и 3d нацрти до 3000x2000mm до max 10t
 • Кратки набавни рокови

УСЛУГИ