СТАНДАРДНИ КУЌИШТА

Изработка на стандардни куќишта, односно плочи со системски дупки и дупки за шрафови според вашата приложена документација.

 • Стандардни куќишта до величина 1296 x 1196 mm
  • Алатки за пластика
  • Алатки за сечење
  • Алатка за леење под притисок
  • Алатки за гума

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТОИСПРАТЕТЕ НИ ПОБАРУВАЊЕ

НАШИ ПРЕДНОСТИ

 • Плочите може да ги брусиме на конечната мерка со додаток! Или само да ги стругаме на толеранциите што ги сакате!
 • Може да ви понудиме само стругани или само брусени алатни плочи
 • Можеме да изработиме нестандардни димензии од 10x10x10 mm до 3000x2000x700 mm до Max 10.000 kg
 • Можеме да ги брусиме плочите до 3000x1500mm Max 5.000 kg
 • По желба може да ви направиме транспортни дупки до M48
 • Ви нудиме специјална CNC обработка по вашите 2d и 3d нацрти до 3000x2000mm до max 10t
 • Кратки набавни рокови

УСЛУГИ