СТАНДАРДНИ АЛАТНИ ПЛОЧИ

ORO MET d.o.o употребува при изработката на алатни плочи, односно P-плочи на стандардните производители Hasco (r) или Meusburger (r), кои спаѓаат меѓу најквалитетните плочи на пазарот, што значи дека може да ви изработиме алатни плочи по Hasco или Meusburger стандардите, затоа може да ни ги испратите само шифрите на димензиите што ги нарачувате и во тој случај ќе ви подготвиме конкурентна понуда!

Други наши предности:

 • Ќе ви изработиме плочи по стандардни димензии до 1996 x 1996mm
 • По желба ви ги брусиме и на конечната мерка
 • Сите наши плочи се брусени до величината 1996x1496mm
 • Може да ви изработиме транспортни навои до величина M48
 • Исто така, конструкторите на алатки не треба да се фокусираат само на стандардите, бидејќи можеме да ви понудиме нестандардни алатни плочи и да ви обезбедиме алатна плоча со димензиите и толеранциите што вие ќе ги определите!

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТОИСПРАТЕТЕ НИ ПОБАРУВАЊЕ

НАШИ ПРЕДНОСТИ

 • Плочите може да ги брусиме на конечната мерка со додаток! Или само да ги стругаме на толеранциите што ги сакате!
 • Може да ви понудиме само стругани или само брусени алатни плочи
 • Можеме да изработиме нестандардни димензии од 10x10x10 mm до 3000x2000x700 mm до Max 10.000 kg
 • Можеме да ги брусиме плочите до 3000x1500mm Max 5.000 kg
 • По желба може да ви направиме транспортни дупки до M48
 • Ви нудиме специјална CNC обработка по вашите 2d и 3d нацрти до 3000x2000mm до max 10t
 • Кратки набавни рокови

УСЛУГИ