КОНТАКТИ

НАШАТА ЛОКАЦИЈА

НАШИ ПРЕДНОСТИ

  • Плочите може да ги брусиме на конечната мерка со додаток! Или само да ги стругаме на толеранциите што ги сакате!
  • Може да ви понудиме само стругани или само брусени алатни плочи
  • Можеме да изработиме нестандардни димензии од 10x10x10 mm до 3000x2000x700 mm до Max 10.000 kg
  • Можеме да ги брусиме плочите до 3000x1500mm Max 5.000 kg
  • По желба може да ви направиме транспортни дупки до M48
  • Ви нудиме специјална CNC обработка по вашите 2d и 3d нацрти до 3000x2000mm до max 10t
  • Кратки набавни рокови

УСЛУГИ