За компанијата

Почетоците на нашето работење датираат од 1986 година, кога Јанез Суша почнал да се занимава со занает за алатки. Во последните десет години, првичната работилница за алатки се разви во призната и ценета групација на компании ORO. На домашниот пазар ја презедовме улогата на водечки набавувач во поддршка на алатната индустрија, во производство на стандардни и нестандардни алатни плочи за сите видови алатки. Со цел да ја зацврстиме постигната позиција и поради желбите за активно учество на нашите компании на странските пазари, ги зголемивме досегашните производствени капацитети. Во декември 2006 година, во индустриската зона „Неверке“ во Пивка почна со работа нашата нова производствена хала, со големина од 2.500 квадратни метри, во која се вработени 60 луѓе. Истата на групацијата ORO ù овозможува да го постигне планираниот производствен раст, а особено реализацијата, на современиот начин на производство на алатни плочи, куќишта за алати и CNC обработени алатни плочи.

cert-1
cert-2
cert-3

НАШАТА ЛОКАЦИЈА

 

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО

лична карта

ORO MET d.o.o.
Neverke 56
6256 Košana
Slovenija

T: + 386 5 75 32 012
F: + 386 5 75 32 013

E: info@oromet.si

УСЛУГИ